Tel. 93.840.20.04 / Fax. 93.846.33.46

Sushi has been one of the world’s most popular foods for years. It originated in Japan and its main ingredients are sushi rice with fish, shellfish and vegetables.
Why is sushi such a healthy dish? Because it is low in calories, low in fats and high in protein.
Sushi is very easy to make at home. All you need to do is follow these instructions.

What do you need?

 • Short-grain rice
 • Nori dried seaweed
 • Rice vinegar
 • Soy sauce
 • Wasabi

Fillings for sushi:

 • fish (tuna or salmon, amongst others)
 • vegetables (e.g. cucumber, avocado, pepper, carrot)
 • boiled eggs
 • fish roe
 • red meat… the choice of filling depends on the type of sushi you want to make.
 • A sushi mat

Preparation

 • For the vinegar: mix the rice vinegar with sugar in a ratio of 3:1. For example, three tablespoons of vinegar to one tablespoon of sugar.
 • For the rice: wash the rice under running water to get rid of the starch. Simmer over a low heat for 20 minutes. Drain the rice of any surplus water then add the sugared vinegar bit by bit. Leave to cool to room temperature.

Maki rolls: Roll out the sushi mat and cover it with plastic wrap. Lay a sheet of nori in the centre of the mat, making sure it does not cover the whole surface. Create an even layer approximately 1 cm thick of rice on top of the nori. Arrange your choice of finely-chopped filling in a horizontal line across the rice, about one-third of the way in. Pick up the section of mat nearest to you and slowly roll the rice and nori up over the filling to form a tube. As you roll, press down gently to compact the filling. You now simply need to cut the maki crossways into individual rolls.
Nigiri: Cut your fresh, raw fish into thin slices. Take a small amount of the sushi rice and form it into a croquette-like shape the same length as the strips of fish. Then put a small dot of wasabi on the rice and lay the raw fish on top.
Uramaki: This follows the same process as the makis, but in a different order. First, spread out the bed of rice, then put the nori on top and then the filling. If you wish you can also roll the resulting tube in sesame seeds before slicing.

You should serve the tray of sushi with a bowl of soy sauce and another of wasabi for people to help themselves.

Des de fa anys el sushi és un dels plats més populars del món. El seu orígen és japonès i com a ingredient principal utilitza l’arròs guarnit amb peix, verdures o marisc.

¿Perquè és bo menjar sushi? És un menjar de baix contingut calòric, pocs greixos i elevat contingut proteic.

El sushi és un plat molt fàcil de fer a casa. Com? Seguiu pas a pas les instruccions.

Què necessitem ?

 • Arròs
 • Alga seca Nori
 • Vinagre d’Arròs
 • Salsa de Soja
 • Wasabi

Farciment per al Sushi :

 • Peix ( tonyina o salmó entre d’altres )
 • Verdures ( cogombre, alvocat , pebrot , pastanaga entre d’altres )
 • Ous
 • Carn vermella … L’elecció del farcit varia en funció del tipus de sushi que es vulgui elaborar .
 • Estoreta per a sushi

Procés!

 1. Barreja per a l’arròs. Barrejarem el vinagre d’arròs i sucre en una proporció de 3 a 1. Per exemple, tres cullerades de vinagre per cada de sucre.
 2. L’arròs. Rentar l’arròs fins que perdi el midó. Bullir durant 20 minuts a foc lent. Abocar l’arròs en una font i afegir lentament la barreja feta prèviament per a l’arròs. Deixar refredar fins que arribi a la temperatura ambient.
 • Rotllos de sushi / Maki. Estenem l’estoreta, la cobrim amb film de plàstic. Posem una làmina d’alga seca nori al centre de la estoreta, sense que aquesta ocupi tota la superfície. Escampem l’arròs formant una capa uniforme d’1 cm de gruix sobre el nori. Dipositem el farcit (que haguem triat), tallat en fines tires a la part inferior del nori. Prenem la part inferior de l’estoreta i emboliquem els ingredients i l’arròs. A mesura que anem enrotllant la barreja, anem premsant suaument perquè el preparat sigui més compacte. Un cop fet, només falta fer els talls.
 • Nigiri. Tallem el peix cru a fines làmines. Agafem l’arròs i fem com si fóssim a fer croquetes, han de ser de la mateixa longitud del peix que hem tallat. Un cop fet això, posem una goteta de wasabi sobre l’arròs, i posem la làmina de peix cru a sobre.
 • Uramaki. El procés és el mateix que el dels makis. Únicament hem de variar l’ordre. Haurem de posar primer la base d’arròs, després la alga nori, ia continuació el farcit. Procedim a enrotllar. Podem arrebossar amb llavors de sèsam.

És aconsellable acompanyar la safata de sushi amb un bol amb salsa de soja, i un altre amb wasabi per consumir al gust.

Desde hace años el sushi es uno de los platos más populares del mundo. Su orígen es japonés y como ingrediente principal utiliza el arroz guarnecido con pescado, verduras o marisco.

¿Porque es bueno comer sushi? Es una comida de bajo contenido calórico, pocas grasas y elevado contenido proteico.

El sushi es un plato muy fácil de hacer en casa. ¿Cómo? Siga paso a paso las instrucciones.

¿Qué necesitamos?

Arroz

Alga seca Nori

Vinagre de Arroz

Salsa de Soja

Wasabi

Relleno para el Sushi: pescado (atún o salmón entre otros), verduras (pepino, aguacate, pimiento, zanahoria entre otros), huevos, huevas, carne roja… La elección del relleno varia en función del tipo de sushi que se quiera elaborar.

Esterilla para sushi

¡Proceso!

Mezcla para el arroz. Mezclaremos el vinagre de arroz y azúcar en una proporción de 3 a 1. Por ejemplo, tres cucharadas de vinagre por cada de azúcar.

El arroz. Lavar el arroz hasta que pierda el almidón. Hervir durante 20 minutos a fuego lento. Verter el arroz en una fuente y añadir lentamente la mezcla hecha previamente para el arroz. Dejarlo enfriar hasta que alcance la temperaturaambiente.

Rollos de sushi / Maki. Extendemos la esterilla, la cubrimos con film de plástico. Ponemos una lámina de alga seca nori en el centro de la esterilla, sin que ésta ocupe toda la superficie. Esparcimos el arroz formando una capa uniforme de 1cm de espesor sobre el nori. Depositamos el relleno (que hayamos elegido), cortado en finas tiras en la parte inferior del nori. Tomamos la parte inferior de la esterilla y envolvemos los ingredientes y el arroz. A medida que vayamos enrollando la mezcla, vamos prensando suavemente para que el preparado sea más compacto. Una vez hecho, sólo falta hacer los cortes.

Nigiri. Cortamos el pescado crudo a finas láminas. Cogemos el arroz y hacemos como si fuéramos ha hacer croquetas, deben ser de la misma longitud del pescado que hemos cortado. Una vez hecho ésto, ponemos una gotita de wasabi sobre el arroz, y ponemos la lámina de pescado crudo encima.

Uramaki. El proceso es el mismo que el de los makis. Únicamente debemos variar el orden. Deberemos poner primero la base de arroz, después la alga nori, y a continuación el relleno. Procedemos a enrollar. Podemos rebozarlo con semillas de sésamo.

Es aconsejable acompañar la bandeja de sushi con un bol con salsa de soja, y otro con wasabi para consumir al gusto.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies